Raga & Muffin

Självkänsla & medkänsla

Lekfulla verktyg för barn och deras vuxna på vägen mot känslomässig medvetenhet

Köp våra produkter

Vetenskapen bakom

Varför det spelar roll

Genom att lära barnen om känslor och hur de ska hantera dem ger vi dem strategier och livskunskap för att navigera genom svåra situationer och hantera dem på ett lugnare och mer målmedvetet sätt. Människor som är bra på att lägga märke till hur de känner mår bättre, har sundare relationer och kan hantera svårigheter och motgångar.

Läs mer
I samarbete med

Ida Welbourn

Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Med dryga 20 års erfarenhet som psykolog, främst med barn/ungdomar, föräldrar och familjer, är hennes kunskaper ovärderliga för oss. Grunden för hennes arbete som psykolog och psykoterapeut är psykodynamisk teori, utvecklingspsykologi, anknytningsteori, affektfokuserad terapi, mentalisering och relationer.

Det är Idas erfarenhet, stora engagemang och passion för barns känslomässiga välbefinnande som gör våra produkter möjliga.

"Känslomässig medvetenhet är grunden för att bygga hälsosamma relationer i livet. Första steget är att identifiera och förstå dina känslor" - Ida Welbourn