Kapitel 6 - Wokazierna

0 kr

Den långa vandringen längs den dolda stigen lämnade Bonki, Raga och Muffin med några skrapsår och ännu fler frågor. När dimman lättade, såg de tydligt kalhygget: tusentals och tusentals långa stod och dansade på plats. Men det var framförallt räknandet som gjorde dem obekväma: en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta ekade över kalhygget…