självkännedom och empati

Kommunicera känslor!

Lekfulla verktyg för barn och deras vuxna på väg mot känslomässig medvetenhet

IN three stages

Emotions Cards

In the packages you receive 20 high-quality cards containing one feeling on each. These cards are produced in collaboration with linguist Erica Wiberg & child psycologist Ida Welbourn.

"ME IN ME" - FROM 3 YEARS

"ME WITH OTHERS" - FROM 6 YEARS

"ME IN THE WORLD" -FROM 8 YEARS (FALL 2022)

 

Vår modell

Hur det fungerar

Våra kort är kategoriserade inom tre stadier av känslomässig utveckling.

Genom att utveckla emotionell intelligens utvecklar människor förmågan att förstå våra känslor. Dessutom utvecklar vi förmågan att hantera och hantera känslor hos människor omkring oss. Barn utvecklar dessa förmågor i tre steg som vi beskriver  som "jag i mig", "jag med andra" och "jag i världen".

"JAG I MIG"

Medvetenhet och förståelse av begreppet känslor är byggstenarna för emotionell intelligens. När barn blir medvetna om mänskliga känslor är en central del att lära sig att uttrycka dem.

"Mig i mig"-korten är utvecklade för att hjälpa barn att identifiera och verbalisera sina känslor. 

Från 3 års ålder

"JAG MED ANDRA"

När barn växer börjar de förstå de saker och omständigheter som kan skapa vissa känslor, t.ex. andra människor, tankar eller händelser.

"Jag med andra"-korten är utvecklade för att hjälpa dina barn att förstå sina känslor.

Från 6 års ålder

"JAG I VÄRLDEN"

KOMMER HÖST 2022

När barn närmar sig tonåren lär de sig att reglera sina känslor och känslor i förhållande till kända eller oväntade situationer.

"Mig i världen"-korten hjälper barn att hantera sina känslor.

Från 10 års ålder

Att känna igen dina känslor och lära dig hantera dem är en av de viktigaste färdigheterna du kan ha

Shahana Knight, expert på barns mentala hälsa

Vetenskapen bakom

Varför det spelar roll

Att lära barn om sina känslor och hur man hanterar dem kommer att ge dem strategier och livsfärdigheter för att navigera sig igenom svåra situationer och hantera dem på ett mer lugnt och målmedvetet sätt. Människor som är bra på att lägga märke till hur de mår är mer benägna att klara sig bra i livet, ha sunda relationer och hantera svårigheter och bakslag.

Läs mer
i samarbete med experter

Över 20 års erfarenhet

Ida Welbourn, licensierad klinisk psykolog och legitimerad psykoterapeut, och vår samarbetspartner i utvecklingen av våra produkter. Med 20 års erfarenhet som psykolog, mest med barn och deras föräldrar, är hennes kunskap ovärderlig för oss. Grunden i hennes arbete som psykoterapeut är psykodynamisk terapi inriktad på behandlingar med bas i samband, affekter, mentaliseringar och relationer. ⁠

Det är tack vare Idas erfarenhet och obevekliga engagemang samt passion, för barns känslomässiga välbefinnande, som gör våra produkter möjliga

"Känslomässig medvetenhet är grunden för att bygga hälsosamt relationer i livet. Första steget är att identifiera och förstå dina känslor" ⁠- Ida Welbourn

vår historia började med en bok

Sagan

Raga & Muffin började som en historia som berättades mellan systrar, skriven för över 30 år sedan.

För att hålla sin kinkiga, fyra år yngre syster glad, började Emma berätta en saga för Filippa. När sagan växte med åren hjälpte den både Filippa och Emma att förstå sina egna känslor, stora som små. Under åren fortsatte berättelsen om Bonki och hennes vänner att berättas, älskas och utvecklas. När systrarna fick egna barn bidrog de också och hjälpte till att utveckla Bonkis universum. 2020, 30 år efter Bonkis första äventyr, lämnade sagan familjens rike och släpptes som en podcast. Varje avsnitt representerar ett kapitel av Bonkis äventyr, och du kan hitta det där du brukar lyssna på poddar.

Börja lyssna nu!