Integritetspolicy – Raga & Muffin

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Raga Studios AB (uppdaterad 16 november 2021)

För Raga Studios AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Raga Studios AB:s verksamhet är Raga Studios AB personuppgiftsansvarig. (Org.nr: 559253-7665, Drottninggatan 6A, 212 11 Malmö)

Har du frågor om hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta oss på hello@ragaandmuffin.com

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Mer information om detta kommer inom kort.