relaterade till våra kort

Vanliga frågor från våra kunder

Nedan har vi försökt att besvara en uppsättning frågor och funderingar från kunder, angående våra kort.

Hur använder jag korten med mitt barn?

Alla använder dem olika, vilket är en del av idén. Det finns inga rätt eller fel sätt att använda dem. Men här är två rekommendationer:

1. Använd dem för att förstå vad ditt barn upplever. Lägg korten på bordet och låt ditt barn välja det kort som bäst överensstämmer med deras känslor eller upplevelser den dagen. Hjälp till genom att läsa titlarna högt om ditt barn inte kan läsa ännu. Använd frågorna på baksidan av korten för att inleda en konversation.

2. Använd korten som en metod för att lära och skapa medvetenhet. Låt ditt barn välja ett kort slumpmässigt eller det de är mest nyfiken på och använda korten på baksidan av korten.

Är inte dessa känslor för komplexa för ett litet barn?

Vi har medvetet inkluderat en kombination av känslor, både kända och mestadels okända för yngre barn. Resonemanget är att ge barnet en möjlighet att bli medveten om mer okända känslor, för att kunna identifiera dem när de väl uppstår. Okända känslor känns, även hos våra yngsta. Att lära sig att identifiera dem är precis varför vi tror att det finns ett stort värde i att inkludera dem.

Med det sagt är det upp till varje vuxen att bestämma hur man bäst använder våra kort, vad som ska inkluderas eller inte , för att passa deras barns behov. Alla barn är olika och användningen av korten måste anpassas därefter.

Illustrationerna är svåra att förstå

Illustrationerna är ritade på ett sätt som väcker fantasi och nyfikenhet. Det är meningen att de ska förhöras och ses över flera gånger. Barn tenderar att se det som inte alltid är tydligt för oss vuxna, och vi hoppas kunna stimulera ett barns kreativitet genom våra illustrationer.

Vi började som en barnbok, med unika varelser som lever i en förtrollad skog som kallas de eviga skogen. Den här berättelsen skrevs av ett barn, som ett sätt att förklara känslor. Därför har allt vi gör sitt ursprung i denna berättelse. Alla våra produkter är designade för att porträttera vår saga, på ett eller annat sätt. Vi låter våra unika karaktärer leda vägen.

Måste mitt barn vara inom åldersgränserna?

Nej, absolut inte. Vi placerar en indikation på en lämplig startålder strikt som en vägledning och inte en regel. Inget barn är det andra likt och alla barn har olika behov och förståelse. Det är upp till varje vuxen att bestämma om deras barn är i rätt ålder eller inte.

Vi har tonåringar som använder känslorskorten och 4-åringar som använder våra relationskort. Men ännu viktigare har vi vuxna som säger till oss att alla kort var lika fördelaktiga för dem. Har du någonsin uttryckt hur det känns inombords att vara ledsen? Det är inte många av oss som har. Det är därför det inte finns någon åldersgräns för att bygga upp vår känslomässiga medvetenhet, från steg ett eller tre.

Frågorna är för svåra för mitt barn

Alla våra frågor som finns på baksidan av våra kort är endast avsedda som ett vägledande verktyg och bör anpassas efter ditt barns förståelse och behov. Eller utelämnas helt om det är för svårt.

Korten är tänkt att användas upprepade gånger och följa dina barn när de växer och möter nya skeden i livet. Därför är de designade så att de förblir värdefulla när dina barn blir äldre och mer erfarna.

Tanken är inte att alla frågor ska vara relevanta och besvaras på en gång, utan läggas till med tiden när det är relevant.

Behöver jag börja med steg 1?

Nej, du bör börja i vilket skede ditt barn skulle ha mest nytta av. Våra produkter är indelade i tre kategorier av känslomässig utveckling men de är inte skapade på ett sådant sätt att en måste kompletteras för att fortsätta med nästa.