Känslor i tre steg

Våra produkter är designade för att passa tre stadier av känslomässig utveckling i ett barns liv. Från att lära sig att identifiera känslor och deras betydelse, till att förstå deras inverkan i relationer till andra. Slutligen, när ett barn ger sig ut i världen och lär sig om sin påverkan och betydelse i större situationer.

Shoppa nu

JAG I MIG

Vad är det jag känner och hur sätter jag ord på det?

JAG MED ANDRA

Vad får mig att känna av interaktioner med andra och hur påverkar mina känslor mina relationer?

JAG I VÄRLDEN

Vilken roll spelar mina känslor när min värld expanderar och jag möter nya och okända situationer.

Vad känner jag?

Jag i mig

Vi känner av våra känslor från det att vi föds. Små barn reagerar på sina känslor med ansiktsuttryck eller med handlingar som att skratta, gosa eller gråta. De känner och visar känslor, men de har ännu inte förmågan att namnge känslorna eller säga varför de känner så.

Att lära sig känna igen och verbalisera känslor är en viktig del av den sociala utvecklingen hos barn, och ett första steg mot känslomässig medvetenhet. Endast när vi är medvetna om våra känslor kan vi prata om dem

Fokus inom denna kategori ligger på att lära, identifiera och kommunicera känslor.

Varför känner jag så här?

Jag med andra

När känslorna förändras under dagen, vilka är de möjliga orsakerna till dessa känslor? Att identifiera de saker (t.ex. människor, tankar och händelser) som leder till specifika känslor kan hjälpa oss att både hantera och förutse dem och förbereda ett effektivt svar. Att fastställa orsakerna till känslor, i relation till andra och omständigheter, som vi vill främja kan hjälpa oss att medvetet omfamna dessa saker för oss själva och andra oftare.

Fokus inom denna kategori är att lägga till sammanhang till känslor, och hur de påverkar vår relation med andra.

Från 6 års ålder

Hur kan jag reglera mina känslor?

Jag i världen

Det är inte förrän vid 10 års ålder som barn konsekvent använder mer komplexa strategier för känslomässig självreglering. Detta är en stor del av emotionell intelligens, är förmågan att hantera sin upplevelse och uttryck av känslor.

När ett barn kan göra en förändring för att ta itu med ett problem, engagerar de sig i problemfokuserad hantering genom att identifiera problemet och göra en plan för att hantera det.

Att ha kortsiktiga strategier för att hantera känslor i nuet samt långsiktiga strategier för att hantera känslor över tid är en kritisk del av effektiv reglering.

Produkter inom denna kategori fokuserar på hur man reglerar känslor när man konfronteras med oväntade eller nya situationer.

Från 10 års ålder